می تونی بحث درباره ایده هایی برای توصیف اشکال محیط اطراف را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!