شروع هوشمندانه کودک دو زبانه Start Smart

شروع فعالیت سایت استارت اسمارت (Start Smart): مرجع اطلاعات نوزاد و کودک

بیایید… با زبان انگلیسی آشناتر شویم، دنیای شگفت انگیز کودکانمان را کشف کنیم، بهترین پدر و مادری باشیم که می توانیم! بیایید هوشمندانه آغاز کنیم. هم اکنون به ما بپیوندید.