نوشته‌ها

داستاهنگ

کتاب خوانی “تو این کتاب چه خبر است” توسط آتوسا جلال پور

کتاب خوانی “تو این کتاب چه خبر است” توسط آتوسا جلال پور

2 Mommy and me

ثبت نام کلاس های Mommy and me آتوسا جلال پور

2 Mommy and me

ویدیو بخش هایی از کلاس

برای لحظه ای راه رفتن، صحبت کردن و دست زدن کودکتان را در نظر بگیرید… چگونه به این مهارت ها رسید؟ چه کس یا کسانی کمکش کردند؟ همانطور که به تجربه هم دریافته اید در اغلب زمینه ها و مهارت ها اولین وبهترین معلم کودکان مادرانشان هستند. تحقیقات دقیق علمی نشان داده اند که حتی در مهارت های تخصصی تری چون موسیقی و زبان دوم نیز اگر مادر آموزش ببیند و حداقل در مراحل ابتدایی به فرزندش آموزش دهد و او را در مسیر صحیح قرار دهد نتایج درخشان تر و خاطرات دلچسب تری رقم خواهد خورد.
از طرف دیگر طی سال ها تدریس با بیشمار مادرهای کودکان و نوجوانانی که به تحصیل زبان دوم مشغولند صحبت کرده ام و مشکل و نیاز مشترکی را دریافتم: اعتماد به نفس مادران به دلیل عدم توانایی در هم قدم شدن با فرزندانشان کاهش یافته و اغلب نیاز جدی به فراگیری زبان را احساس میکنند که معمولا با مشغله های کار و زندگی مادران سازگار نیست.
هدف این کارگاه ها این است که مادر را از ابتدا در فرآیند یادگیری زبان کودکش دخیل کنیم و در عین حال که کودک را در معرض زبان و موسیقی مناسب قرار میدهیم به مادران راهکارهایی ساده و کاربردی پیشنهاد دهیم که با هر سطح دانشی از زبان انگلیسی قابل تطبیق و اجرا باشند و مادر در هر گروه سنی خودکفا شود و بتواند خودش ادامه مسیر دهد.
از دیگر ویژگی های اصلی این کارگاه ها همراهی زبان انگلیسی با موسیقی و شعر است که منجر میشود فراگیری زبان در ناخودآگاه کودکانمان با خاطراتی خوب و شیرین گره بخورد و تا سنین بزرگسالی تاثیراتی ماندگار بگذارد. اینجا شعر میخوانیم، بازی میکنیم و شما را نیز به آواز خواندن با و برای کودکتان تشویق میکنیم که تاثیرات شگرفی در رشد کلامی کودکان دارد.
با شرکت در این کارگاه ها بعد جدیدی به رابطه عاطفی خود و کودکتان اضافه میکنید که رد پایش همیشه در پس ذهن او خواهد ماند و در موفقیت ها و اعتماد به نفسش در بزرگسالی نقش خواهد داشت. همچنین فرصتی می بینید برای مرور دانسته های قبلیتان از زبان انگلیسی و افزودن به این دانسته ها به نحوی ماندگارتر از پیش و بسیار لذت بخش.
من یک مادرم که از شما مادر عزیز دعوت میکنم با کودکتان به جمع ما بپیوندید تا ما نیز شادی و تجربیاتمان را با شما شریک شویم.

دیگر جزئیات این کارگاه ها به شرح زیر است:
–گروه سنی ۱۸ تا ۲۶ ماه ( یک سال و نیم تا دو سال و دو ماه) [۱۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای]
–گروه سنی دو سال و دو ماه تا سه سال [۱۰ جلسه یک ساعته]
*برای جلسات شروع و پایان مشخصی در نظر گرفته شده است تا به راحتی و شکل گیری احساس آرامش و آشنایی کودکان با فضای کلاس ها کمک کند.

شماره تماس برای اطلاعات بیشتر:
خانه کودک وارش
88616930-88616931

Mommy and me

شروع کلاس های Mommy and me آتوسا جلال پور

Mommy and me

برای لحظه ای راه رفتن، صحبت کردن و دست زدن کودکتان را در نظر بگیرید… چگونه به این مهارت ها رسید؟ چه کس یا کسانی کمکش کردند؟ همانطور که به تجربه هم دریافته اید در اغلب زمینه ها و مهارت ها اولین وبهترین معلم کودکان مادرانشان هستند. تحقیقات دقیق علمی نشان داده اند که حتی در مهارت های تخصصی تری چون موسیقی و زبان دوم نیز اگر مادر آموزش ببیند و حداقل در مراحل ابتدایی به فرزندش آموزش دهد و او را در مسیر صحیح قرار دهد نتایج درخشان تر و خاطرات دلچسب تری رقم خواهد خورد.
از طرف دیگر طی سال ها تدریس با بیشمار مادرهای کودکان و نوجوانانی که به تحصیل زبان دوم مشغولند صحبت کرده ام و مشکل و نیاز مشترکی را دریافتم: اعتماد به نفس مادران به دلیل عدم توانایی در هم قدم شدن با فرزندانشان کاهش یافته و اغلب نیاز جدی به فراگیری زبان را احساس میکنند که معمولا با مشغله های کار و زندگی مادران سازگار نیست.
هدف این کارگاه ها این است که مادر را از ابتدا در فرآیند یادگیری زبان کودکش دخیل کنیم و در عین حال که کودک را در معرض زبان و موسیقی مناسب قرار میدهیم به مادران راهکارهایی ساده و کاربردی پیشنهاد دهیم که با هر سطح دانشی از زبان انگلیسی قابل تطبیق و اجرا باشند و مادر در هر گروه سنی خودکفا شود و بتواند خودش ادامه مسیر دهد.
از دیگر ویژگی های اصلی این کارگاه ها همراهی زبان انگلیسی با موسیقی و شعر است که منجر میشود فراگیری زبان در ناخودآگاه کودکانمان با خاطراتی خوب و شیرین گره بخورد و تا سنین بزرگسالی تاثیراتی ماندگار بگذارد. اینجا شعر میخوانیم، بازی میکنیم و شما را نیز به آواز خواندن با و برای کودکتان تشویق میکنیم که تاثیرات شگرفی در رشد کلامی کودکان دارد.
با شرکت در این کارگاه ها بعد جدیدی به رابطه عاطفی خود و کودکتان اضافه میکنید که رد پایش همیشه در پس ذهن او خواهد ماند و در موفقیت ها و اعتماد به نفسش در بزرگسالی نقش خواهد داشت. همچنین فرصتی می بینید برای مرور دانسته های قبلیتان از زبان انگلیسی و افزودن به این دانسته ها به نحوی ماندگارتر از پیش و بسیار لذت بخش.
من یک مادرم که از شما مادر عزیز دعوت میکنم با کودکتان به جمع ما بپیوندید تا ما نیز شادی و تجربیاتمان را با شما شریک شویم.

دیگر جزئیات این کارگاه ها به شرح زیر است:
–گروه سنی ۱۸ تا ۲۶ ماه ( یک سال و نیم تا دو سال و دو ماه) [۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای]
–گروه سنی دو سال و دو ماه تا سه سال و نیم [۱۰ جلسه یک ساعته]
*برای جلسات شروع و پایان مشخصی در نظر گرفته شده است تا به راحتی و شکل گیری احساس آرامش و آشنایی کودکان با فضای کلاس ها کمک کند.
*ثبت نام این کارگاه ها به مدت محدودی با ۱۵% تخفیف انجام می گیرد.

شماره تماس برای اطلاعات بیشتر:
خانه کودک وارش
88616930-88616931

Big Red Barn

 

 

??‍???‍???‍???‍???‍???‍?
Big Red Barn
by Margaret Wise Brown
Read by Atousa Jalalpour

?
By the big red barn
In the great green field,
There was a pink pig
Who was learning to squeal.
?
There was a great big horse
And a very little horse.
And on every barn
Is a weather vane, of course—
A golden flying horse.
?
There was a big pile of hay
And a little pile of hay.
And that is where the children play.
But in this story the children are away.
Only the animals are here today.
?
The sheep and the donkey,
The geese and the goats,
Were making funny noises
Down in their throats.
?
An old scarecrow
Was leaning on his hoe.
And a field mouse was born
In a field of corn.
?
Cock-a-doodle-dooooo!
In the barn there was a rooster
And a pigeon, too.
And a big white hen
Standing on one leg.
And under the hen was a quiet egg.
?
There was a bantam rooster
And a little bantam hen
With a big clutch of eggs.
Count them. There are ten.
?
Cock-a-doodle-doo!
Mooooooooooo! Moo!
There was a big brown cow
And a little brown cow.
?
There was an old black cat,
Meow! Meow!
And a tiger tomcat,
Yeow! Yeow!
?
There was a big red dog,
Bow! Wow!
With some little puppy dogs
All round and warm.
?
And they all lived together
In the big red barn.
And they played all day
In the grass and in the hay.
?
When the sun went down
In the great green field,
The big cow lowed,
The little pig squealed.
?
The horses stomped in the sweet warm hay,
And the little donkey gave one last bray.
?
The hens were sleeping on their nests.
Even the roosters took a rest.
The little black bats flew away
Out of the barn at the end of the day.
?
And there they were all night long
Sound asleep
In the big red barn.
?
Only the mice were left to play,
Rustling and squeaking in the hay.
While the moon sailed high
In the dark night sky.
?
???

 

 

صندلی غذا

مزایا و چالش های صندلی غذای کودک

فواید استفاده از صندلی غذا

?از حدود شش ماهگی که غذای کمکی را شروع می کنید، ممکن است بخواهید به کودکتان در صندلی غذای مخصوص خودش غذا بدهید.
✅از فواید مهم این کار نشستن کودک سر میز غذا و همراهی خانواده است که با افزودن یک بعد اجتماعی به غذا خوردن می تواند تمایل کودک به صرف غذا را افزایش دهد. از طرفی می توانید کودک را با قرار دادن چند اسباب بازی و دندان گیر برای دقایقی سرگرم کرده و کمی به کارهای آشپزخانه برسید. اما این کار، علیرغم مزایای بسیارش، چالش هایی نیز در پی دارد.

یک راهکار عملی

❗️احتمالا از همان اولین دفعات استفاده از این نوع صندلی ها میبینید که کودکتان هر وسیله ای که روی سینی اش بگذارید پایین می اندازد و ممکن است در پایان هر وعده به نظرتان بیاید که صد بار خم شده اید تا از روی زمین چیزی بردارید. حالا شستن و تمیز کردن دوباره اش بماند!
?یک راهکار ساده و عملی برای کاهش این قبیل زحمات این است که به دسته های صندلی (یا هر جای مناسب دیگر) ربان های جذاب رنگی ببندید و هر وسیله‌ای که میخواهید در اختیار فرزندتان قرار بدهید ابتدا به این ربان ها گره بزنید.
✅با این کار اشیا دور از صندلی پرتاب نمی شوند و چون به زمین نمی رسند نیازی به شستن دوباره هم ندارند! خود این ربان های رنگی هم برای مدتی توجه کودک را جلب خواهند کرد. علاوه بر اینها این کار می تواند منجر به تمرین یک مهارت جدید برای کودکتان بشود: بالا کشیدن اشیا با ربان!
امتحان کنید! از عروسک گرفته تا قاشق و هویج! به زودی از راهکار های مورد علاقه تان می شود!

 

نویسنده: آتوسا جلال پور

رویا هایت را باور کن

رویاهایت را باور کن. بی دلیل نیست به سراغت آمده‌اند.

رویاهایت را باور کن

✨✨✨
✨✨

❇️میگویند هر کدام از ما به دلیلی به این کره خاکی آمده‌ایم. یعنی استعدادی، مهارتی، یا ویژگی خاصی در ما نهاده شده و همراه آن ماموریتی بر شانه مان…تا شکوفا شویم؛ به قدر توانمان تغییری در محیط اطرافمان ایجاد کنیم و موجی در برکه روزمرگی زندگی بیندازیم.
در همین راستا می گویند برای یافتن آن هدف والا لازم است حداقل هر از چند گاهی سر به گریبان بریم و به درون خود نگاهی افکنیم و چندی گوش سپاریم به ندای درون… که ما را به چه فرا می خواند؟
❤️از همین روست که می گویند اگر رویایی به دلتان افتاده–و واقعا به دلتان افتاده؛ نه از آن خواسته های لحظه ای که می آیند و می روند و هر روز رنگی عوض می کنند–سرسری از کنارش نگذرید، نکند که وقت بگذرد و پی آن هدف اصلی را نگرفته باشید؛ و نکند که رویایتان را به بهای ناچیزی بفروشید.
می دانم چنین کارهایی گاه جسارت و شجاعت فراوان می طلبد. اما آغاز با قدم های کوچک بهترین دوای این ترس است. قدم های لرزان اگر در مسیر درست باشند کم کم استوار می شوند و ما را تا سرزمین های شگفت انگیزی خواهند برد که به خواب هم نمی دیدیم.
?اگر به منحصر به فرد بودن تک تک آدم ها ایمان بیاوریم، به دنبال توانمندی هایمان می رویم و نور می پاشیم بر هرآنچه در ارتباط با ماست. ما که خود ستاره شویم و به آسمان رویم مسیر دیگر مسافران را نیز روشن خواهیم کرد تا آنها نیز بهترین خود بشوند. و چه آسمان پر ستاره‌ای!
بیایید به قدر خود بر این سیاره و آدم هایش نوری بتابانیم.


✨✨
✨✨✨

نویسنده: آتوسا جلال پور

موسیقی کودکان

نقش موسیقی در کودکان 1 تا 3 سال

آیا گوش دادن به موسیقی برای کودکم سودمند است؟

کودکان نوپا و پیش دبستانی بهره فراوانی از گوش سپردن به موسیقی می برند. شنیدن موسیقی علاوه براین که می تواند برای کودک بسیار لذت بخش باشد، او را به حرکت وا می دارد و کمک شایانی به رشد حرکتی اش می کند. روزالی پرت (Rosalie Pratt)، پروفسور موسیقی درمانی دانشگاه بیرگام یانگ، می گوید: کودکان از طریق حرکت می آموزند. آنها هنگام بازی، به جای صحبت، حرکت می کنند و اینگونه است که دنیا را می شناسند.

موسیقی همچنین رابطه عاطفی میان شما و فرزندتان را تقویت می کند. ممکن است آهنگی شما را به رقص و آواز درآورد و همین امر کودکتان را نیز هیجان زده کند. تصور کنید که حرکت آرام با موسیقی لذت بخشی چون You are the sunshine of my Life می تواند چقدر برای هردویتان مفرح باشد. یا اینکه با جست و خیز با یک آهنگ شاد و پرانرژی، چقدر می توانید خوش بگذرانید. بطور مثال آهنگ The Chicken Dance نمونه خوبی است که احتمالا باعث می شود با کودکتان از خنده ریسه بروید.

 

آیا موسیقی خوب و بد وجود دارد؟

به عقیده روزالی پرت بد نیست اجازه دهید کودکتان به انواع سبک های موسیقی گوش کند. از آهنگ های مورد علاقه تان گرفته تا موسیقی کلاسیک و حتی نغمه های برزیلی و آفریقایی. هر آهنگی با ملودی خوب می تواند مناسب باشد، گرچه آهنگ های آرام تر برای خواب و تندتر برای بازی راهگشا ترند. می توانید صبح ها یک قطعه کلاسیک شاد و فرح بخش پخش کنید تا کودکتان با سرزندگی از خواب برخیزد. به طور مثال یک کنسرتو پیانوی پرطنین از شوپن یا بخشی از ”چهار فصل” ویوالدی گزینه های بسیار خوبی به شمار می روند.

کودکان کمی بزرگتر احتمالا از گوش سپردن به آهنگ هایی که یک داستان را دنبال می کنند نیز لذت می برند. در این زمینه این دو مورد را امتحان کنید: There was an Old Lady Who Swallowed a Fly وMiss Mary Mack . کودکتان را تشویق کنید تا با موسیقی حرکت کند و سعی کند احساساتش را در قالب حرکت بیان کند.

با وجود اینکه تنوع در انتخاب آهنگ می تواند بسیار مفید باشد، خوبست که هنگام انتخاب موسیقی برای کودکتان معیارهای سادگی و شادی را در نظر بگیرید. همچنین بهتر است از آهنگ های راک سنگین، گرانج و رپ نیز دوری جویید. روزالی پرت می گوید که مطالعات بر روی حیوانات نشان می دهد که قرار گرفتن مداوم در معرض موسیقی های آشفته و ناموزون به ساختار مغز آسیب می زند. او معتقد است که حتی گیاهان نیز از این نوع موسیقی بیزارند. در مطالعه ای بر گیاه پیچک، آنان که در منازلی قرار داشتند که تمام روز موسیقی کلاسیک پخش میشده رشد بهتری داشتند نسبت به گیاهانی که در معرض موسیقی راک سنگین قرار داده شده بودند.

این را نیز در نظر بگیرید که نیازی نیست آهنگ انتخابیتان حتما ضبط شده باشد. هرازگاهی خودتان برای کودکتان شعری بخوانید. آهنگ های زبان-پیچان مانند The Name Game همیشه برای بچه ها جذابند. تصنیف های خوش آهنگ و کوتاه را حفظ کنید و در ماشین یا روزهای دلگیری که در خانه می مانید برای کودکتان بخوانید.

 

آیا فراگیری نواختن یک ساز برای کودکم سودمند است؟

بله، در صورتیکه کودک شما حداقل سه سال داشته باشد، زیرا از سه سالگی به بعد است که ارتباطات مربوط به موسیقی در مغز شروع به تکامل می کنند. همچنین مطالعات نشان می دهند که آموختن موسیقی می تواند توان مغزی فرد را تقویت کند. در دانشگاه کالیفرنیا مطالعه ای بر روی کودکان سه و چهار ساله نشان داد که کودکانی که آموزش نواختن پیانو دیده بودند در آزمون های سنجش منطق فضایی و زمانی عملکرد بهتری نسبت کودکانی داشتند که هیچ گونه آموزشی در زمینه موسیقی ندیده بودند.

گردون شاو، که محقق این مطالعه است، می گوید چنین کودکانی احتمالا توان یادگیری مسائل پیچیده ریاضی را پیش از آنان که آموزش موسیقی دریافت نکرده اند پیدا می کنند. او می افزاید، پیانو برای شروع ساز مناسبی است، زیرا مشکلات انگشت گذاری دیگر سازهای زهی همچون ویولون و گیتار را ندارد و از طرف دیگر ترتیب کلیدها تصور بهتری از گام های موسیقی به کودک می دهد.

در مورد تاثیرات موسیقی بر توانایی های مغز تحقیقات بسیاری انجام شده که در اینجا به دو مورد بسنده می کنیم. نتایج تحقیقی در دانشگاهی در هونگ کونگ حاکی از آنست که بچه هایی که تا سن ۱۲ سالگی حداقل ۶ سال از آموزش موسیقی بهره برده‌اند یادگیری و گنجینه لغات بیشتری دارند، نسبت به هم سن های خودشان که هیچ گونه آموزشی در زمینه موسیقی دریافت نکرده اند. همچنین تحقیقی در مدرسه موسیقی رودآیلند به بررسی تاثیر آموزش موسیقی و هنر بر کودکان ۵ تا ۷ ساله ای پرداخته که نسبت به هم سن های خود ضعیف تر عمل می کردند. پس از ۷ ماه آموزش، از این گروه آزمون های خواندن، نوشتن و ریاضی گرفته شده است. جالب اینکه این کودکان نه تنها در خواندن و نوشتن به هم سن و سالان خود رسیده بودند، بلکه در ریاضی از آنان پیشی گرفتند.

 

سخن پایانی

خوبست که زندگی کودکتان با موسیقی همراه باشد، اما به خاطر داشته باشید که قرار نیست با روش های تحمیلی یک نابغه موسیقی پرورش دهید. کودکان نابغه ای چون موتسارت که سمفونی اول خود را در هشت سالگی نوشته بسیار نادرند. اما اگر برای کودکتان فرصت غوطه ور شدن در موسیقی را فراهم کنید، مخصوصا با رعایت تنوع و تناسب، او در آینده تبدیل به فردی با درک خوب از انواع موسیقی می شود. او را به نواختن یک ساز تشویق کنید اما بدون هیچ اجباری. روزالی پرت در این مورد مثال گویایی میزند. او می گوید اگر شما تابلوی زیبایی در منزلتان در معرض دید بیاویزید، هر روز کودکتان را مجبور به دیدن این اثر هنری نمی کنید، بلکه تابلو هست تا او لذت ببرد. در حقیقت شما محیط کودک را غنی می سازید. این حضور موسیقی است که اهمیت دارد. هرچقدر کودک در معرض فرهنگ و هنر قرار گیرد سلایقی در او شکل می گیرند که برای سالها روحش را تغذیه خواهند کرد. موسیقی نیز دقیقا چنین می کند.
نویسنده: آتوسا جلال پور
برگفته از سایت بیبی سنتر
Humpty Dumpty

آهنگ Humpty Dumpty

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.

 

هامپتی دامپتی یکی از معروفترین شخصیت های داستان های کودکان به شمار می‌رود که اغلب به شکل یک تخم مرغ به تصویر کشیده می شود.

 

برای دریافت فایل این آهنگ می توانید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید.

 

متن کامل این شعر اینگونه است:

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses and all the king’s men,
Couldn’t put Humpty together again.

همانطور که ملاحظه میکنید در شعر هیچ اشاره ای به تخم مرغ شکل بودن هامپتی دامپتی نشده است. در مورد دلایل این تصویر سازی چند تخمین زده شده که یکی از اصلی ترین آنها این است که این شعر قبلا به شکل چیستانی مطرح میشده که پاسخش تخم مرغ بوده–چیزی که اگر از بالای دیوار به زمین بیفتد، هرتعداد نفر هم که جمع شوند نمی توانند آن را به شکل اولیه خود بازگردانند.
گرچه اولین نسخه نوشتاری این شعر به اواخر قرن 18 باز میگردد، این شخصیت با به تصویر کشیده شدن در جلد دوم رمان “آلیس در سرزمین عجایب” نوشته لویس کارول در اواخر قرن 19 مشهور شد.

نویسنده: آتوسا جلال پور

Twinkle Twinkle Little Star

آهنگ Twinkle twinkle little star

Twinkle Twinkle Little Star

 ‌

 


✨✨
✨✨✨
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
✨✨✨
✨✨

آهنگ “چشمک بزن ستاره کوچولو” از لالایی های مشهور انگلیسی است که بر وزن یک ملودی قدیمی فرانسوی خوانده می شود. این آهنگ توسط خانم آتوسا جلال پور خوانده شده و به همراه متن آن جهت همخوانی برای کودک و والدین ارایه شده است.

برای دریافت فایل این آهنگ می توانید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید.